Trouwen op de nieuwe aarde?

Het onderstaande is een reactie op een artikel ds. M. Klaassen op platform CIP

Ds. Klaassen schreef een artikel over het huwelijk. ´Veel huwelijken verkeren in zwaar weer´. In een overigens goed en gedegen artikel, sprong er voor mij wel een zin uit. Hij deed een stellige uitspraak: in het Koninkrijk, op de nieuwe hemel en nieuwe aarde, zal er niet meer getrouwd worden.

Waar haalt ds. Klaassen dit vandaan? Inderdaad zullen degenen die uit de dood opstaan niet meer (opnieuw) tot een huwelijk komen. Markus 12:25 is daar duidelijk over. Maar is daarmee alles gezegd?

Nakomelingen

Als ik mijn bijbel goed lees, zijn er na de wederkomst nog mensen, ja volken op de wereld. Hoe kan anders het richtsnoer van de tora over de aarde rondgaan, Jesaja 2.

Jesaja 65 begint in vers 17: ´Zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.´ Vervolgens noemt hij in een blijde stemming het een en ander aan positief nieuws. Verdriet wordt vergeten, pijnlijke herinneringen behoren tot het verleden. Er worden bomen geplant, er worden huizen gebouwd, er zullen geen miskramen meer zijn. Baby’s zullen geen vroegtijdige dood sterven. Er wordt gesproken over nakomelingen(vers 22 en 23). Hoe zal dit kunnen als er geen gehuwde echtparen meer zullen zijn?

De schepping wordt dan verlost van de gevolgen van de zondeval. Het voortbrengen van het nageslacht zal nu zonder moeite gaan. De tikkende tijd gaat op een vernieuwde aarde straks gewoon door. Het is jammer dat ds. Klaassen dit over het hoofd lijkt te zien.

Volgens mij moeten we in dit opzicht onderscheid maken tussen een vernieuwde aarde met het hemelgewelf en het neerdalende Nieuwe Jeruzalem, die grote kubus waar Openbaring 21 over spreekt. In tegenstelling tot deze Stad, zal het leven zich op de aarde gewoon blijven vermenigvuldigen. Zijn naam zal onder een schijnende zon steeds worden voortgeplant, Psalm 72.

Bijbels perspectief

In de theologie van de vroeg-christelijke gemeente is er een wissel omgegaan. Mede onder invloed van Plato´s dualisme is de verwachting voor de nieuwe aarde met al zijn beloften verdonkerd. Johannes zag het afdwalen van de (toekomst)leer al aankomen, zie 2 Johannes. In plaats van naar het koningschap van Jezus uit te kijken, ging men geloven dat het duizendjarig rijk al aangebroken was. Daardoor bleef ook het boek van Jesaja een gesloten profetie, en was er ook voor Israëls verwachting geen plaats meer.

Mijn motto is: geef de mensen, vooral de jongeren, bijbels perspectief! Niet dat het ´straks altijd kerk zal zijn´, dat het straks ´alleen maar om God zal gaan.´ Hier is duidelijk sprake van eenzijdigheid en een blinde vlek. Laten we van de nieuwe aarde niet iets platonisch maken.

Geef de mensen hoop en verwachting voor een levende, vernieuwde aarde, waar gewoon volken wonen(Openbaring 21:24), maar waar het kwade uitgebannen zal worden. Zo wordt de Terugkomst iets om naar uit te kijken. Ik hoop dat ds. Klaassen met aandacht deze profetische vergezichten gaat lezen en hier nog eens op terugkomt.

´De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk en vruchtbaar zijn´ , Ezechiel 36:10-11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.