En dan zal het einde komen

silhouette, usa, america-3276667.jpg

Terwijl ik dit schrijf, roffelt de oorlogstrom luid hoorbaar door in de media. Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen, houdt de wereld haar adem in. Hoe zal de strijd verlopen en zal Oekraine standhouden. Zal een wereldoorlog uitbreken? Betekent dit het einde? We lezen in Mattheüs 24: ‘Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde.’

En dan lees je in vers 14: ‘En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’.
De gangbare uitleg is dat over de hele wereld eerst het (kruis)evangelie gebracht zal worden. Nu er nog weinig ‘witte plekken’ meer op de aardbol over zijn, zouden we kunnen concluderen dat de wederkomst dichtbij is.

Het is de vraag of Yeshua dit zo bedoelt. Hij lijkt met ‘dit evangelie van het koninkrijk’ te verwijzen naar zijn vorige uitspraak over gered worden door standvastig te blijven tot het einde. Bovendien: in de oorspronkelijke taal staat hier voor wereld niet ‘kosmos’ of ‘gê’ maar het woord ‘oikoumene’. In het woord oikoumene zit het woord oikos (huis), de bewoonde wereld of de wereld van de grootmachten, dus niet zonder meer de hele wereId. In de hellenistische tijd rekende men de veroverde gebieden tot de oikoumene.

In Lukas 21 wordt bijvoorbeeld ook dit woord gebruikt. ‘Als een val zal hij komen over degenen die op de oikoumene wonen’ (vers 35). In het daarop volgende vers wordt er dan ook gesproken over een ontkomen aan de dingen die er nog zullen komen. Yeshua lijkt met ‘dit Evangelie’ toch te doelen op een Tijding die nodig is voor deze tijd; een noodzakelijke oproep tot vernieuwing en ontkoming, voordat de Grote dag komt. Net zoals in Johannes’ dagen. ‘Kom tot inkeer (teshoeva) want het Koninkrijk is nabij gekomen.’

Kunnen we misschien tot de conclusie komen dat deze verkondiging nu rondgaat, nu er veel gelovigen terugkeren naar de Sjabbat en de bijbelse feesten? Is dit een signaal dat we nu deze tijd zijn ingegaan? Zelf vermoed ik van wel. De lezer mag er zelf over nadenken.

Eén reactie

  1. Een blijde boodschap, het Koninkrijk komt in het zicht en de beloften voor Israel worden werkelijkheid. Staan we er niet middenin?
    Mooi dat je een podium geopend hebt om positief na te denken over deze dingen. Moge de Eeuwige je hierin zegenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *