Een krachtige dwaling

Een bekende vertegenwoordiger van de stichting Christenen voor Israël werd recentelijk door CIP de vraag gesteld hoe hij over de komende antichrist dacht. In reactie hierop zei hij zich deze persoon voor te stellen als een charismatisch iemand ‘met een geweldige ideologie’, met inzage in de wereldproblematiek. ‘Het zou goed kunnen zijn’, vervolgde hij toen, ‘dat de antichrist wellicht op een goed moment door de VN gevraagd zal kunnen worden om met zijn ideeën hun president te worden’…..

We lezen in 2 Thessalonicenzen 2:7 ´……Totdat hij uit uw midden zal komen‘.

De passages uit zowel Thessalonicenzen als Johannes, wijzen erop dat de antichrist niet van buitenaf maar van binnenuit de gemeente opkomt. De apostelen Paulus en Johannes zagen in hun dagen al duidelijk zijn donkere schaduw vallen. Zegt Paulus ook niet dat er na zijn heengaan ‘zware wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen’? Het is onhoudbaar om te beweren dat deze antimacht na bijna tweeduizend jaar van aankondiging nog op het wereldpodium moet verschijnen.

Dwaalgeesten binnen de gemeente

Een veelgehoorde opmerking is dat de paus in de Vader en de Zoon gelooft en daarom volgens 1 Johannes 2:22 niet de antichrist kan zijn. Maar de bijbel is in dit verband duidelijk dat een afwijken van de waarheid evengoed een (ver)loochening betekent, 2 Johannes:9. In de tijd dat Johannes en Paulus hun brieven schreven, hadden ze te maken met mensen die niet geloofden dat Jeshua(Jezus) een fysiek lichaam had. Later loochende ook de omstreden figuur Marcion van Sinope dat. Johannes noemt dat antichristelijk. Dat waren dwaalgeesten, de voorlopers van de antichrist, die zich later in een macht zou gaan openbaren.

Paulus en Johannes zagen de schaduw van de antichrist al vallen. Het is daarom onhoudbaar om te beweren dat hij nog moet komen

Als slotakkoord op zijn aankondiging van de komende antichrist, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:15: ´Sta dan vast broeders, en houdt u aan de overleveringen…..´ Dit was nodig omdat de canon van het nieuwe testament nog niet vast stond, en er veel valse brieven in omloop waren, vers 2. Tegelijk drukt hij dit de gemeente op het hart als belangrijk wapen in strijd tegen de invloed van de antichrist. Na een tijd van ‘weerhouden’ is de grote afval is binnen de gemeente gekomen, toen ze verslapte in haar strijd tegen het verval van waarheid en onrecht(vers 9). Zij die eerst nog als ketter werden gezien en weerhouden, kregen in de tijd dat het christendom werd overgenomen door de staat, alle ruimte.

Dodelijke wond werd winstpunt

Johannes ziet twee beesten opdoemen in Openbaring 13, die beide dienstbaar zijn aan de tegenstander, de draak. Niet alles van dit boek is makkelijk uit te leggen. Maar de beste verklaring lijkt me toch dat het eerste beest ziet op de wereldlijke macht en het tweede beest met haar hoorns – die uiterlijk op het Lam lijken – de antichristelijke macht voorstelt. Beide werkten samen in hun strijd tegen de komst van Gods koninkrijk. De 7 hoofden stellen de 7 opvolgende wereldrijken voor, en de 10 hoornen wijzen op een niet-gecentraliseerde macht, maar afzonderlijk van elkaar. Dit ontstond met de afbraak van het Romeinse rijk.
De dodelijke wond op een kop van het beest (vers 3) betreft dan het laatste wereldrijk. Toen keizer Constantijn zich tot het christendom bekeerde, leek dit de doodsteek voor het beest, maar omdat toen allerlei heidense elementen binnen werden gebracht, bleek het voor de draak toch een winstpunt te zijn; de wond werd weer genezen. De politiek onder leiding van de keizer en de kerk onder bezieling van de paus, werkten veelal samen met als het doel het verhinderen van Gods koningschap op aarde.

Een geest van dwaling

2 Thessalonicenzen 2:11: ‘Daarom zal God hun geven een kracht der dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven’. Van het Griekse woord energeia , vertaald met ´kracht´, is ons woord energie afgeleid. Een krachtige, energieke dwaling. Het zweemt naar de waarheid, en dat maakt dat het gelooft wordt. Er gaat een zekere betoverende werking vanuit. We weten uit de geschiedenis hoe de geest van afval en misleiding (vers 9) de gemeente is binnengedrongen. Een paar voorbeelden: de vergoddelijking van Maria, de priesters die dienst gingen doen als bemiddelaar, het celibaat, de mis, de invoering van de zondag als rustdag, en niet te vergeten het uitsluiten en gewelddadig optreden tegen de Joden als godsmoordenaars. Alles religieus omgeven, zodat het nog allemaal op waarheid lijkt.

Door de werking van een krachtige dwaalgeest is men in leugens gaan geloven

Ook het protestantisme is dus niet vrij van de invloeden vanuit Rome. In mijn voorlaatste blog heb ik ook over het leerstuk van de hel geschreven. Men heeft hier een oneindige straf van gemaakt, terwijl er in de bijbel gesproken wordt over een aionische pijn. De eeuwige straf betekent de straf van die eeuw (aion), de 1000-jarige herstelperiode. Daarna is er geen hel en geen duivel, dus ook geen godloze meer. Dat het daarna tot algehele verzoening, dus ook van de ongelovigen leidt – zoals Origenes dat al geloofde en daarna velen met hem – kan ik in de bijbel niet terugvinden. Door het eten van de levensboom krijgen alleen de gelovigen de onsterfelijkheid, Openbaring 22:14.

Hart der vaderen

Het bijzondere van deze tijd is o.a. om te zien hoe velen terugkeren naar de bijbelse, oorspronkelijke feesten. De opleving van de Messiaanse beweging is een teken des tijds. Hoe meer ik erover denk, des te meer ik persoonlijk geloof dat deze tesjoeva(bekering) te maken heeft met de profetie die Jesjoea(Jezus) deed op het slot van zijn eindrede: ´En dit Evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld (oikoumene) verkondigd worden….´ Mattheus 24:14. Daarmee is men bezig zich van antichristelijke invloeden te ontdoen. Hierin wijk ik af van de gangbare uitleg die aan dit vers gegeven wordt. Lees bijvoorbeeld Jesaja 66:19 maar om te beseffen dat na de wederkomst het evangelisatiewerk volop door gaat!

In wat een mooie (voorbereidings)tijd leven wij….. Het hart van de vaders wordt weer teruggebracht bij de kinderen en het hart van de kinderen bij hun vaders. Daar wil ik de volgende keer wat dieper op ingaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *