Profetische aankondigingen komen uit: de wereld wankelt

´Een stem uit het oosten! Een stem uit het westen! Een stem uit het zuiden! Wee! Een stem uit de vier windstreken. Wee! Een stem tegen Jeruzalem en tegen de tempel! Wee! Wee!´

Volgens de bekende geschiedschrijver Josephus Flavius riep een onheilsbode 7 jaar lang, dag en nacht deze tijding door de straten van Jeruzalem, tot grote ergernis van velen. Hij werd zelfs gevangen genomen en gemarteld, maar hij weigerde ermee op te houden. Hij ging door, totdat de stad in het jaar 70 ingenomen werd door de Romeinen en een steen een einde aan zijn leven maakte.

Ongeveer een eeuw geleden was er een voorganger die na de ontstane euforie over het einde van de Eerste Wereldoorlog, ervan doordrongen was dat de vreugde slechts van korte duur zou zijn. Dit werd hem duidelijk gemaakt vanuit een tekst uit Jesaja 14: ‘Verheug je niet dat de roede die je sloeg verbroken is, want uit de wortel van de slang zal een basilisk voortkomen.’ Op de laatste dag van 1939, een half jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, voelde, volgens mij deze zelfde predikant, een aandrang om over een tekst uit Jakobus 5 te spreken : ´Zie, de Rechter staat voor de deur.´

Schokkende calamiteit

Recenter: David Wilkerson schrijft in zijn boek ´Geliefden´ dat de Times Square Church een paar weken voor de ramp van 11 september 2001 door God gewaarschuwd werd dat er iets zou gebeuren. ´Een maand voor de aanslag kreeg het leidersteam de indruk van de Heilige Geest om alle bijzondere sprekers en geplande bijeenkomsten te annuleren. We zetten de dingen stop en riepen de gemeente om in gebed te gaan

Dezelfde Wilkerson, de bekende Amerikaanse evangelist en schrijver van ´Het kruis in de asfaltjungle´, kwam in 2011 bij een auto-ongeluk om het leven. Twee jaar daarvoor schreef hij, een drang te voelen om een waarschuwing door te geven betreffende een ‘schokkende calamiteit’, waarvan, schrijft hij ‘zelfs de meest Godvrezende zal huiveren van ontzetting’. Hij zag branden, geweld en chaos in steden, niet alleen in New York, maar over de hele wereld. ‘Het zal ieders verbeeldingsvermogen te boven gaan. Maar God zal Zijn heilige overblijfsel klaar hebben staan, een groep van mensen die standvastig zijn, vastberaden, niet van hun stuk te krijgen!’

Gave van profetie

Zomaar een aantal voorbeelden van profetische aankondigingen. Er zijn nog tal van andere voorbeelden te noemen. Uiteraard ben ik me er wel van bewust dat in dit opzicht voorzichtigheid geboden is. Naast betrouwbare profetische openbaringen kom je helaas ook veel valse geluiden tegen en die zijn niet altijd goed van elkaar te onderscheiden. Soms is dan ook Salomo´s wijsheid nodig om dit te kunnen beoordelen en ook nog te interpreteren. Dit blijkt al uit de dromen die de Egyptische Farao en koning Nebukadnezar van Babel kregen. Zelf wisten ze er geen raad mee. Alleen Jozef en Daniel konden het uitleggen.

Zo doet God, de Heer niets, zonder dat Hij zijn plan onthuld heeft aan zijn dienaren, de profeten

Amos 3:7

De ‘gave van profetie’, zoals we dat noemen. Wel moeten we hierin verschil maken tussen iemand die als profeet aangesteld is, waarvan volgens mij Maleachi de ‘hekkensluiter’ geweest is en iets wat de Heilige Geest soms aan bepaalde mensen door wil geven, tot waarschuwing of opbouw. Het lijkt erop dat dit laatste vooral tijdens de opbouw van de vroege gemeente nodig was, toen alle bijbelboeken nog niet waren vastgesteld, maar misschien zijn we inmiddels het tijdperk van Joël ingegaan. ´Daarna zal ik mijn Geest uitstorten over alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge mensen zal ik dromen geven´, 2:28.

Wereld verandert voorgoed

Opvallend is dat er vanaf de andere kant van de Oceaan de laatste tijd steeds meer ´geestelijke alarmbellen’ rinkelen. Veel gelovigen, met name in de Verenigde Staten, delen op social media hetgeen hun door een profetische droom of anderszins bekend gemaakt is. Ik heb me er de achterliggende tijd wat in verdiept. Dan kom je onder andere op YouTube berichten tegen met ongeveer dezelfde inhoud als van David Wilkerson. Deze personen zijn over het algemeen doordrongen van de ernst van wat ze hebben zien komen. Ze roepen de luisteraar dan ook op tot een toegewijd leven in deze eindtijd. Als deze nadruk er niet mee gepaard zou gaan, had ik er geen aandacht aan gegeven. We lezen in Amos 3: ´De Heer doet niets, zonder dat Hij Zijn plan onthuld heeft aan Zijn dienaren, de profeten…. ´

Wat ik beluisterd en gelezen heb, en er zullen ongetwijfeld veel meer getuigenissen zijn, komt globaal hierop neer:

De wereld gaat voorgoed veranderen. De oorlog in Oekraïne zal uiteindelijk leiden tot een wereldconflict. Het zal beginnen in Amerika met een revolutie en een coup tegen de regering Biden. Volgens sommige ´zieners´ zal er eerst op papier een algeheel vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen komen, inclusief een verdeling van de stad Jeruzalem(!) onder leiding van regering Biden. Zij noemen in dit verband de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5: ´Wanneer zij zullen zegen: vrede en geen gevaar, worden zij plotseling getroffen door de ondergang´. De staatsgreep zal leiden tot grote chaos, de val van de dollar, en dit zal – door meerdere visionaire personen gezien – mede getriggerd worden door een zware aardbeving in Californië en een nucleaire aanval op een of meerdere steden in de VS. En opvallend genoeg: een comeback van ex-president Obama, die uit deze chaos als een held zal worden binnengehaald.

Zelf verwacht ik een grote opleving onder vooral veel jongeren, zoekend naar een Woord van hoop in deze tijd

2 of 3 getuigen

Met enige aarzeling ben ik begonnen aan het schrijven van dit artikel. Eerst en vooral omdat ik geen paniek en angst wil veroorzaken. Toch ben ik overtuigd dat vrijwel alles wat hierboven aangehaald is, betrouwbare profetie is. Het gaat hier om meer dan 2 of 3 (profetische) getuigen- in werkelijkheid geloof ik dat er wel tientallen zijn – aan wie dit (gedeeltelijk) van Hogerhand is aangekondigd. Bovendien: in Ezechiël lezen we: ´Stel dat een heel land tegen mij zondigt door Mij ontrouw te worden en ik treed tegen dat land op, Ik maak het brood dat het volk staande houdt, schaars………´ Als we nu de oorlog in Oekraïne bezien en de inflatiecijfers die nog steeds oplopen, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat deze profetische aankondigingen – sommige al jaren geleden gepubliceerd – nu beginnen uit te komen.

Het licht gaat op

Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. We zien het voor onze ogen gebeuren, maar de tekst uit Jesaja 60 vervolgt: ‘Over u zal het licht opgaan.´ Het profetische licht staat tegenover de duisternis die komt over deze wereld. Enerzijds de ‘radeloze angst’ die over een deel van de mensen zal komen, vanwege de vraag welke rampen er allemaal nog meer zullen volgen. Anderzijds overwint het licht van de verwachting van de profeten. Als we dat in ons hart hebben, zijn we Lichtdragers en kunnen we deze tijd goed doorstaan.

We zullen in de komende tijd gaan zien wat het inhoudt als er staat dat de ´wijze maagden´ zich gaan voorbereiden. De extra olie houdt volgens mij in dat we ons afkeren van dwaalwegen en ons afstemmen op de verwachting van de nieuwe tijd die komt. ‘Jeshua moest naar de hemel gaan, totdat God alle dingen nieuw zal maken. God heeft daar door zijn profeten altijd al over gesproken’, Handelingen 3:21.

‘Jullie doen er goed aan jullie aandacht altijd daarop te richten’, schrijft Petrus. Zelf verwacht ik een grote opleving onder vooral veel jongeren, die zich zullen afvragen of er nog een Woord van hoop en perspectief is voor deze tijd. En die is er. Er is licht en uitzicht! Terwijl de wereld wankelt, is dit het enige wat echt uitzicht geeft en ons er doorheen zal helpen.

‘Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft’, Mattheus 25:10.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.